تصاویر SVG چیست و چگونگی ایجاد آن با نرم افزار فتوشاپ

 • زمان:10 دقیقه 9 ثانیه مفید
 • حجم:25 مگابایت
 • کیفیت:عالی
 • نحوه آموزش:عامیانه، مثال محور

5.0

1

18,000 تومان

%50
9,000 تومان

نمونه برنامه ساده حلقه while سی شارپ تعداد رقم عدد ورودی

 • زمان:4 دقیقه 46 ثانیه
 • حجم:10 مگابایت
 • فقط در:چگونگی
 • شامل:کد پروژه و ویدئو آموزشی

0.0

0

5,000 تومان

%50
2,500 تومان

مثال تمرینی switch در سی شارپ

 • زمان:6 دقیقه 48 ثانیه
 • حجم:16.5 مگابایت
 • فقط در:چگونگی
 • شامل: کد پروژه و ویدئو آموزشی

0.0

0

7,000 تومان

%57
3,000 تومان

آموزش و کد بدست آوردن دانش آموز مردود شده در سی شارپ

 • زمان:8 دقیقه 56 ثانیه
 • حجم:20 مگابایت
 • فقط در:چگونگی
 • شامل:کد پروژه و ویدئو آموزشی

5.0

1

11,000 تومان

%54
5,000 تومان

پروژه ساده تمرینی چاپ قیمت بزرگتر با سی شارپ

 • زمان:6 دقیقه 45 ثانیه
 • حجم:15 مگابایت
 • فقط در:چگونگی
 • شامل: کد پروژه و ویدئو آموزشی

0.0

0

11,000 تومان

%59
4,500 تومان

برنامه ساده ماشین حساب با زبان سی شارپ

 • زمان:13 دقیقه 30 ثانیه
 • حجم:33 مگابایت
 • فقط در:چگونگی
 • شامل:کد پروژه و ویدئو آموزشی

0.0

0

16,000 تومان

%40
9,500 تومان

برنامه ساده بدست آوردن معدل دانشجو با سی شارپ

 • زمان:7 دقیقه 32 ثانیه
 • حجم:22.5 مگابایت
 • فقط در:چگونگی
 • شامل:کد پروژه و ویدئو آموزشی

5.0

1

10,000 تومان

%40
6,000 تومان

0.0

0

18,000 تومان

%50
9,000 تومان

چگونگی کار با سایت Codepen، استفاده از کد ها و انتشار کد

 • زمان:21 دقیقه 18 ثانیه
 • حجم:61 مگابایت
 • فقط در:چگونگی

5.0

0

10,000 تومان

%30
7,000 تومان