ویدیو آموزش امروز در رابطه با تلفظ صحیح و درست ماه های میلادی هست که امروز همراه با تلفظ این ماه ها تلفظ درست فصل ها رو هم بهتون اموزش میدی مامروز قرار با هم تلفظ صحیح فصل ها و ماه های میلادی رو یاد بگیریم.