نرم افزار های شبکه اجتماعی و عموم سایت ها از پست الکترونیک برای بازیابی رمز ، خبر رسانی و ارائه خدمات و اطلاع رسانی تخفیف ها استفاده میکنند که نرم افزار اینستاگرام هم از پست الکترونیک برای ساخت حساب کاربری استفاده میکنم، که البته جز موارد ضروری نبود و بعد از نصب میتوانید آن را وارد کنید، اکثر پیج های کاربران ایمیلی برای خود وارد نکردند و این کار گاها باعث از دست رفتن و یا به اصطلاح پریدن پیج میشود، چون اینستاگرام فقط از ایمیل یا همان پست الکترونیک برای اطلاع رسانی از کسانی که شما را دنبال کرده اند یا پیشنهاد کسانی که میتوانید برای آشنایی بیشتر آن ها را دنبال کنید استفاده نمیکند، بلکه برای بازیابی رمز در کنار شماره همراه از پست الکترونیک هم استفاده میکند، در این آموزش با هم به یادگیری تغییر ایمیل در اینستاگرام میپردازیم که از همین روش برای افزودن ایمیل جدید نیز استفاده میشود.