چگونگی رنگی کردن تصاویر سیاه سفید و کسب درآمد

رنگی کردن تصاویر قدیمی و سیاه و سفید در فتوشاپ به دلیل زنده بودن رنگ های مختلف نسبت به رنگ فقط سیاه و سفید حس بیشتری را به انسان انتقال میدهد، تصاویر قدیمی را میتوانید اسکن کنید و با رنگی کردن آن این حس را ایجاد کنید، سایت هایی برای رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید وجود دارد اما هیچکدام دقت و کیفیت نرم افزار فتوشاپ را ندارند، شما با شرکت در این کلاس آموزشی میتوانید هر عکس سیاه و سفیدی را تبدیل به تصویر رنگی کنید، پیج های کمی وجود دارند که این کار را انجام میدهند شما به راحتی میتوانید با یادگیری این مجموعه تکنیک گرافیک برای خودتان کسب و کاری در فضای مجازی با کمترین هزینه ایجاد کنید و به طراحی عکس با فتوشاپ بپردازید.

نیاز هست برای یاد گیری رنگی کردن تصاویر قدیمی، حرفه ای باشیم؟

این آموزش به صورت نیم حرفه ای بوده و در آن مبنا بر این گرفته شده سواد اندکی نسبت به فتوشاپ دارید با این حال این آموزش ضعف اساسی افراد حرفه ای هم میباشد که به راحتی پاسخ سوال های خودشان را دریافت میکنند

با کدام ابزار های فتوشاپ در این آموزش آشنا میشوم؟

در این آموزش به یادگیری ابزارهای سلکت و کاربرد آن ها در واقعیت طراحی می پردازیم، در کنار آن گزینه هایی را از فتوشاپ به شما نمایش میدهیم که مربوط به رنگ و نور تصویر بوده ، در آموزش های مختلف از روش های پیچیده استفاده میکنند ولی ما در این آموزش از راحت ترین روش های رنگی کردن تصاویر قدیمی استفده میکنیم.