این برنامه ساده یک نمونه سوال حلقه while در سی شارپ است که به شما کمک میکند تا با روش کاربردی تعداد ارقام یک عدد را محاسبه کنید.

توضیح: برنامه ای با کمک  حلقه  while بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و بگوید این عدد چند رقم است، این نمونه مساله نمونه مسائل حل شده در سی شارپ به شما کمک میکند تا با مفهوم حلقه while آشنا شوید

چگونگی هایی که در این آموزش ویدئویی سی شارپ فراخواهید گرفت عبارت اند از:

  • چگونگی گرفتن مقدار صحیح از ورودی
  • چگونگی کار با حلقه while 
  • چگونگی شمارش تعداد چرخش حلقه while 
  • چگونی چاپ پیغام مناسب به همراه متغییر داینامیک

​با دریافت این آموزش کد های پروژه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.