این برنامه با زبان سی شارپ کنسول برای چاپ نام و قیمت بزرگتر محصول بوده و طی آن از کاربر نام محصول اول و قیمت آن را گرفته و سپس نام محصول دوم و قیمت آن را گرفته و با کمک دستور شرطی if و else بررسی کرده تا متوجه شود که کدام یک محصولات دارای قیمت بزرگتری می باشد و آن را با ساختار زیر چاپ کند(با فرض اینکه قیمت محصول بزرگتر 6000 تومان و نام آن شکر می باشد :

shekar daraye gheymat bozorgtar yani : 6000 toman ast

توضیح: برنامه ای بنویسید که نام و قیمت 2 محصول را دریافت کرده و قیمت بزرگتر را در خروجی در صورتی که محصول بزرگتر shekar باشد با قیمت 6000 هزار تومن، آن را با ساختار مشخص شده چاپ کند، در ابتدای برنامه پیغام خوش آمد گویی نیز چاپ شود مبنی بر اینکه به برنامه محاسبه قیمت خوش آمدید.

چگونگی هایی که در این آموزش یاد خواهید گرفت عبارت اند از:

  • چگونگی عیب یابی ارور برنامه به صورت مبتدی
  • چگونگی کار با دستورات شرطی متوالی if و Else
  • چگونگی چاپ متن در صفحه کنسول با Console.WriteLine
  • ​چگونگی تبدیل مقدار Console.ReadLine به متغیر از نوع int
  • چگونگی تعریف متغیر رشته ای در سی شارپ 
  • چگونگی چاپ متن داینامیک با ساختار مشخص در سی شارپ  

​با دریافت این آموزش کد های پروژه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.