فارسی نوشتن اعداد در عموم نرم افزار ها یک مشکل بزرگ است ، که اعدادی را تایپ میکنیم به صورت انگلیسی تایپ میشود، نرم افزار مایکروسافت ورد هم از این قاعده مستثنی نیست ، در این آموزش به شما یاد خواهیم داد که چگونه اعداد را در نرم افزار تایپ ورد به صورت فارسی و در جاهایی که نیاز به انگلیسی نوشتن اعداد هست انگلیسی تایپ کنیم.

ویدئو پیش نمایش چگونگی فارسی نویس کردن اعداد در Microsoft Word