شاید از خودتون بپرسید تشکر کردن همه مگه آداب خاصی داره باید بهتون بگم بله، امروز میخوام در مورد چگونگی درست تشکر کردن باهاتون صحبت کنم شما وقتی داخل یک جمعی هستید و یا سخنرانی های خودتون باید بلد باشید درست سخنرانی کنید و چطور درست تشکر کنید شما با این سه کلمه می تونید یک تشکر فوق العاده داشته باشید این سه کلمه : از ، بابت ، که برای مثال از اقای .... بابت آموزش های خوبشون تشکر میکنم که باعث رشد ما میشه.