امروز قرار هست به چگونگی افزایش فروش و موفقیت بیشتر در مذاکرات با تکنیک صندلی بپردازیم، شاید این سوال در ذهن شما هم مطرح شده باشد که تکنیک صندلی چیست؟ تکنیک صندلی به تکنیکی گفته می شود که ما در ان عمل جاگذاری را انجام میدهیم برای مثال وقتی با مشتری به صحبت میپردازیم میگویم شما اگر جای من بودید چه کاری انجام میدادید یا خودتون رو بذارید جای من با این تکنیک شما می توانید در مذاکراتتان موفق تر شده و باعث افزایش فروش شوید.