چگونگی درست انتقاد کردن

 • زمان:1 دقیقه و 39 ثانیه
 • فقط در:چگونگی
 • حجم:19 مگابایت

0.0

0

رایگان

چگونگی تاثیرگذاری بیشتر با استفاده از بلوف زدن

 • زمان:1 دقیقه و 54 ثانیه
 • فقط در:چگونگی
 • حجم فایل:7 مگابایت

0.0

0

رایگان

چگونگی تاثیر گذاری بیشتر کلام در سخنرانی

 • زمان:3 دقیقه
 • فقط در:چگونگی
 • حجم فایل:31 مگابایت

0.0

0

رایگان

چگونگی کاهش اضطراب در زندگی

 • زمان:42 ثانیه
 • فقط در:چگونگی
 • حجم فایل:5 مگابایت

0.0

0

رایگان